İSG – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularında Türkiye’de yetki ve sorumluluklar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlıdır.

İSG çalışmaları ve düzenlemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen mevzuatlar ve yönetmeliklerle belirlenir. Bakanlık, iş sağlığı ve güvenliği politikalarını oluşturur, yasal düzenlemeler yapar, denetimleri gerçekleştirir ve İSG ile ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini düzenler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün başlıca görevleri arasında şunlar yer alır:

  1. Yasal Düzenlemeler: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelerin hazırlanması ve güncellenmesi.
  2. Politika Oluşturma: İş sağlığı ve güvenliği politikalarının belirlenmesi ve uygulanması.
  3. Denetim ve İzleme: İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin denetlenmesi ve izlenmesi.
  4. Eğitim ve Bilgilendirme: İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim programlarının düzenlenmesi ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması.
  5. İSG Uzmanları Yetiştirme ve Belgelendirme: İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yetiştirilmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi.
  6. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili istatistiklerin tutulması, soruşturmaların yapılması ve önlemlerin alınması.

İSG Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında Türkiye’deki yasal düzenlemelerin uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için çalışmaktadır.

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar zorunludur