İş Sağlığı ve Güvenliği – ILO

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularında uluslararası düzeyde önemli bir kuruluş olan Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization – ILO), işçi hakları, çalışma standartları ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda uluslararası standartlar belirlemektedir. Ancak, ILO’nun kendi anayasası ya da anayasa niteliğinde bir belgesi bulunmamaktadır. ILO’nun temel belgesi, kuruluşun kuruluş amacını, prensiplerini ve çalışma konularını düzenleyen ILO Kuruluş Bildirgesi’dir.

ILO, 1919 yılında kurulmuş birleşmiş milletler sistemi içerisinde yer alan bir örgüttür. ILO’nun amacı, dünya genelinde adil, insana yakışır ve güvenli çalışma koşullarını teşvik etmek, işçi haklarını korumak, sosyal adaleti sağlamak ve işçi ve işverenler arasında diyaloğu teşvik etmektir.

İLO’nun iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli bir belgesi ise “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Rehber İlkeler”dir. Bu rehber ilkeler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için politika ve uygulamaları belirlemektedir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yeterli, etkili ve kapsayıcı olması, risk değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, izleme ve raporlama gibi konuları kapsamaktadır.

ILO’nun amacı, ülkeler arasında iş sağlığı ve güvenliği konularında işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmektir. Üye ülkeler, ILO’nun belirlediği standartları ve ilkeleri ulusal yasal düzenlemelerine yansıtarak iş sağlığı ve güvenliği konularında iyileştirmeler yapmaktadır. ILO, uluslararası çalışma standartlarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar zorunludur